Publications


BY YEAR  |   BY AUTHOR  |   BY TITLE  |   BY COLLEGE/FACULTY/DEPARTMENT
Dr. Mbuthia Evans Murage Publications
19999“Taswira Ya Mwanamke Katika Tamthilia Mbili Za Kiswahili’’
Click to View Abstract
22013“Visa Vya Watoto Watundu Na Hadithi Nyingine”
Click to View Abstract
32013“Alionja Asali Na Hadithi Nyingine”
Click to View Abstract
42013: “Fimbo Ya Mbali Na Hadithi Nyingine”
Click to View Abstract
52012Mwongozo Changanuzi Wa Mstahiki Meya
Click to View Abstract
62012“Fani Katika Tamthilia Ya Kiswahili: Uchanganuzi Wa Kilio Cha Haki Na Kijiba Cha Moyo”
Click to View Abstract
72011“Usimulizi Katika Utenzi Wa Siri Li Asirali’
Click to View Abstract
82011: “Usimulizi Katika Utenzi Wa Siri Li Asirali’’
Click to View Abstract
92011“Fani Katika Utenzi Wa Ayubu”
Click to View Abstract
102011''Nafasi Ya Dini Katika Ndoa: Tathmini Ya Utengano Na Paradiso'' U
Click to View Abstract
112010A Thematic And Stylistic Analysis Of Kiswahili Short Stories
Click to View Abstract
122010“Uchanganuzi Wa Kiisimu Wa Baadhi Ya Matini Za Kiswahili: Mtazamo Wa Pragmatiki Leksia’’
Click to View Abstract
132008: “Sauti Ya Mwanamke Dhidi Ya Ubabedume Katika Tamthilia Tatu Za Kiswahili’’
Click to View Abstract
142007''Anga Kavu''
Click to View Abstract
152007''Aliyemtapeli Mzalendo'',Short Story In An Anthology
Click to View Abstract
162007: “Mwingilianomatini Katika Fasihi Ya Kiswahili: Tata Za Asumini Na Rosa Mistika
Click to View Abstract
172007“Mtindo Katika Arusi Ya Buldoza Na Hadithi Nyingine''
Click to View Abstract
182006: “Mwono Ulimwengu Wa Waswahili”
Click to View Abstract
192005''Jiji Juani'' In Tamthilia Ya Maisha A Poetry Anthology
Click to View Abstract
202003Mwongozo Wa Kitumbua Kimeingia Mchanga”
Click to View Abstract
212002The Role Of The Role Of Kiswahili Language In Enhancing Functional Literacy”
Click to View Abstract
222000: “Kiswahili Na Vyombo Vya Habari”.
Click to View Abstract
231994Swahili Drama, -a Study Module For Distance Learning Students
Click to View Abstract