Publications


BY YEAR  |   BY AUTHOR  |   BY TITLE  |   BY COLLEGE/FACULTY/DEPARTMENT
Dr. Swalah Amiri Publications
12018Kosa La Nani? Na Hadithi Nyingine
Click to View Abstract
22018“Kosa La Nani?”
Click to View Abstract
32017 'Changamoto Za Kuueleza Msamiati Wa Samaki : Mtazamo Wa Kiuhusiano' In Mwanga Wa Lugha,Jarida La Idara Ya Kiswahili Na Lugha Nyingine Za Kiafrika,
Click to View Abstract
42016 'The Development Of Kiswahili Prose And The Evolution Of The Kiswahili Novel' In Reyono
Click to View Abstract
52013“Wanawake Wachukua Hatua Nyingine” Analyzing W Omen’s I Dentities In Kiswahili Short Stories
Click to View Abstract
62013“ A Thema T Ic Analysis Of Utendi Wa Mwana Kupo Na ; A Swahili/Islamic Perspective ”
Click to View Abstract
72013Characterization And The Construction Of Gender Identity In John Habwe’s Maumbile Si Huja
Click to View Abstract
82013“ Androgyny And Women’s Identity In Ari Katini Mwachofi’s Mama Ee ”
Click to View Abstract
92011 “Utamu Wa Msamaha” In Sina Zaidi Na Hadithi Nyingine
Click to View Abstract
102011Natija Ya Mapuza
Click to View Abstract
112011Uhuru Ulioupania
Click to View Abstract
122010A Short Story “Jinga Likierevuka” In Wali Wa Ndevu Wa Hadithi Nyingine
Click to View Abstract
132007Alidhani Kapata
Click to View Abstract
142007Naye Huyo M ’ Me Mwenzangu
Click to View Abstract
152006M Wongozo Wa Kif O Kisimani
Click to View Abstract
162004Pwaguzi
Click to View Abstract
172002Lugha Ya Kiswahili Pijini Au Krioli ?
Click to View Abstract
182002Ubainishi Wa Mwanamke Katika Natala
Click to View Abstract
191997The Image Of Woman In S.A Mohamed’s Tata Za Asumini
Click to View Abstract
201996Ushairi Wa Kiswahili: Huru Na Wa Kimapokeo In Sauti Ya Umma
Click to View Abstract
211996Mwongozo Wa Kifo Kisimani , Nairobi, Longhorn Publishers
Click to View Abstract